Η Εταιρεία μας

about modern freight

Η Εταιρεία μας

Τα Γραφεία μας

Διαθέτουμε τρία γραφεία στην Ελλάδα. Στον Πειραιά, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και την Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη κάλυψη για όλα τα λιμάνια της χώρας και της Βαλκανικής Χερσονήσου, χωρίς ωστόσο να περιοριζόμαστε σε αυτά.  

Στην Κύπρο, η έδρα μας είναι στη Λεμεσό, απ’ όπου - σε συνδυασμό με το γραφείο μας στην Λευκωσία - καλύπτουμε όλο το δίκτυο των πελατών μας σε όποιο μέρος της χώρας κι αν βρίσκονται.  

Το δε εκτεταμένο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο των ανταποκριτών μας παγκοσμίως μάς επιτρέπει να υποστηρίξουμε κάθε είδους μεταφορική ανάγκη.
Οι Αξίες μας
Ισότητα

Λειτουργούμε ενάντια σε κάθε μορφή διαχωρισμού, ενισχύοντας την αποδοχή και την διαφορετικότητα στο περιβάλλον εργασίας μας.

Εμπιστοσύνη

Ενθαρρύνουμε καθημερινά την αμφίδρομη ειλικρινή επικοινωνία ανάμεσα στην ομάδα μας, τους συνεργάτες και πελάτες μας.

Σεβασμός

Με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο, στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων σεβασμού και αλληλεγγύης

Διαφάνεια

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας διέπονται από πλήρη διαφάνεια, και βασίζονται στις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις ισχύουσες νομοθεσίες και τους διεθνείς κανονισμούς.

Ηθική

Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τους κανόνες ηθικής και δικαιοσύνης τους οποίους προωθούμε στις σχέσεις με τους υπαλλήλους και συνεργάτες μας.

Η Αποστολή μας
Αποσκοπούμε στην καθιέρωσή μας ως τον προτιμητέο προμηθευτή για την μεταφορά εμπορευμάτων προσφέροντας λύσεις, προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μέσω τεχνολογικά καινοτόμων, ολοκληρωμένων και ευέλικτων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές.
Το Όραμα μας

Όραμα μας σταθερά, από την ίδρυση μας, παραμένει η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει στους ανθρώπους μας να εξελίσσονται μέσα από τα κίνητρα που παρέχουμε και τις προσκλήσεις που παρουσιάζονται. Είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε στους πελάτες, συνεργάτες και στην κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε μια ξεχωριστή, θετική εμπειρία που εξελίσσεται σε μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.